Διάλεξε την επισκευή σου

Εγκατάσταση Windows

Εγγύηση: εφ'ορου ζωής
Τιμή με ΦΠΑ: 50 €

Αναβάθμιση μνήμης

Εγγύηση: εφ'ορου ζωής
Τιμή με ΦΠΑ: 15 €

Αφαίρεση Ιών

Εγγύηση: εφ'ορου ζωής
Τιμή με ΦΠΑ: 40 €

Σκληρός Δίσκος

Εγγύηση: εφ'ορου ζωής
Τιμή με ΦΠΑ: 25 €

Συναρμολόγηση Υπολογιστή

Εγγύηση: εφόρου ζωής
Τιμή με ΦΠΑ: 50 €