Διάλεξε τήν επισκευή σου

Οθόνη ΟΕΜ

Εγγύηση: εφ'ορου ζωής
Τιμή με ΦΠΑ: 90 €

Οθόνη (A+)

Εγγύηση: εφ΄όρου ζωής
Τιμή με ΦΠΑ: 155 €

Μπαταρία

Εγγύηση: εφ΄όρου ζωής
Τιμή με ΦΠΑ: 45 €

Κεραία WI-FI

Εγγύηση: εφ΄όρου ζωής
Τιμή με ΦΠΑ: 55 €

Πίσω Όψη

Εγγύηση: εφ΄όρου ζωής
Τιμή με ΦΠΑ: 135 €

Πλήκτρο On/Off

Εγγύηση: εφ΄όρου ζωής
Τιμή με ΦΠΑ: 55 €

Πλήκτρα Ήχου

Εγγύηση: εφ΄όρου ζωής
Τιμή με ΦΠΑ: 55 €

Μητρική Πλακέτα

Εγγύηση: εφ΄όρου ζωής
Τιμή με ΦΠΑ: τήλ. €

Βάση Σύνδεσης

Εγγύηση: εφ΄όρου ζωής
Τιμή με ΦΠΑ: 55 €

Μπροστά Κάμερα

Εγγύηση: εφ΄όρου ζωής
Τιμή με ΦΠΑ: 55 €

Πίσω Κάμερα

Εγγύηση: εφ΄όρου ζωής
Τιμή με ΦΠΑ: 115 €