Διάλεξε την επισκευή σου

Εγκατάσταση OS X

Εγγύηση: εφ'ορου ζωής
Τιμή με ΦΠΑ: 40 €

Εγκατάσταση Windows

Εγγύηση: εφ'ορου ζωής
Τιμή με ΦΠΑ: 50 €

Αναβάθμιση μνήμης

Εγγύηση: εφ'ορου ζωής
Τιμή με ΦΠΑ: 15 €

Αναβάθμιση Δίσκου

Εγγύηση: εφ'ορου ζωής
Τιμή με ΦΠΑ: 60 €

Αντικατάσταση Superdrive

Εγγύηση: εφ'ορου ζωής
Τιμή με ΦΠΑ: 50 €