Διάλεξε την επισκευή σου

Εγκατάσταση Windows

Εγγύηση: εφ'ορου ζωής
Τιμή με ΦΠΑ: 50 €

Αναβάθμιση μνήμης

Εγγύηση: εφ'ορου ζωής
Τιμή με ΦΠΑ: 15 €

Αφαίρεση Ιών

Εγγύηση: εφ'ορου ζωής
Τιμή με ΦΠΑ: 40 €

Βύσμα τροφοδοσίας

Εγγύηση: εφ'ορου ζωής
Τιμή με ΦΠΑ: Τηλ. €

Κάρτα Γραφικών

Εγγύηση: 6 μήνες
Τιμή με ΦΠΑ: Τηλ. €

Σκληρός Δίσκος

Εγγύηση: εφ'ορου ζωής
Τιμή με ΦΠΑ: 25 €

Αντικατάσταση Οθόνης

Εγγύηση: 2 χρόνια
Τιμή με ΦΠΑ: Τηλ. €