Κεραία WI-FIΔωρεάν Αποστολή

To Wi-Fi χρειάζεται επισκευή όταν:

  • δεν ενεργοποιείται
  • δεν βρίσκει κανένα δίκτυο
  • δεν συνδέεται σε κανένα δίκτυοiphone 8

εφ'ορου ζωής
60 €