Βλάβη στην μητρική πλακέτα της συσκευής σου, μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες και να επηρεάσει την λειτουργία είτε ολόκληρης της συσκευής σου, είτε μέρους αυτής. Αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι οποιασδήποτε συσκευής, αφού περιλαμβάνει τον επεξεργαστή, την μνήμη και όλα τα ηλεκτρονικά κυκλώματα τα οποία είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία της συσκευής. Η επισκευή οποιασδήποτε βλάβης στην μητρική πλακέτα είναι μια σύνθετη διαδικασία και απαιτεί λεπτό χειρισμό.  Η ομάδα των τεχνικών μας, με την ευρεία τεχνογνωσία και εξειδίκευση που έχουν στο κομμάτι αυτό , μπορούν να αναλάβουν οποιαδήποτε βλάβη έχει προκληθεί στο κινητό σας και να σας εγγυηθούν ένα άριστο αποτέλεσμα.

Σε περίπτωση που το κινητό σας υποστεί βλάβη από νερό, συνίσταται η αποφυγή φόρτισης της συσκευής και η άμεση απενεργοποίησή της.